Misiune

Misiunea ARGO este răspândirea educației non-formale deliberative ca metodă de lucru cu elevii, studenții și profesorii. Noi încercăm constant în activitatea noastră să implicăm un număr cât mai mare de tineri din România în sportul dezbaterilor academice. Datorită impactului pozitiv al educației non-formale asupra elevilor, aceștia învață să combine mai ușor informațiile din diverse domenii, învață să treacă orice informație nouă prin filtrul gândirii critice și să facă loc rațiunii în căutarea adevărului. Astfel se construiește, de fapt, adevarăta societate democratică.

Valori

Valorile conform cărora ARGO își desfășoară toate activitațile și pe care le promovăm în spiritul implicării tinerilor în identificarea și soluționarea problemelor sociale și economice, sunt:

  • etica
  • toleranța
  • respectul
  • spiritul critic
  • lucrul în echipă

Metode de lucru

Metodele utilizate de noi sunt training-urile periodice, meciurile de dezbateri săptămânale, întâlnirile de lucru în echipă și brainstorming-ul. Pentru a ne desfășura cu succes activitatea, organizăm în fiecare weekend întâlniri, in decursul cărora verificăm parcursul fiecăruia dintre elevii pe care îi pregătim, le facem recomandări la nivel individual și la nivel de echipa și îi ajutăm sa își îmbunătățească tehnicile de argumentare și de vorbire în public. Pe lângă antrenamentul efectiv pentru concursuri, ARGO oferă elevilor și studenților training-uri și workshop-uri ce dezvoltă o serie de abilitați esențiale în dezvoltarea personală și viața profesională –capacitatea de a lucra eficient în echipă, știința de a formula argumente pertinente și de a le livra într-un mod eficient, dezvoltarea abilităților de prezentare, identificare și rezolvare rapidă a problemelor. Cursurile pe diferite teme ce nu sunt abordate (sau sunt abordate sporadic) în sistemul educațional de stat sunt alte puncte de atracție pentru membrii clubului nostru: filosofie politică și economică, analiza problemelor de actualitate și din istoria modernă a României și a omenirii, drept (în special constituțional și al proprietății intelectuale), istoria științelor, curente socio-culturale și multe altele. Numărul mare de elevi și studenți care participă anual la interviurile de selecție a noilor membri atestă calitatea activității noastre și standardele înalte pe care le atingem în decursul funcționării clubului de dezbateri.